Průvodce praxí
Publikováno: 4. 1. 2021 10:56
Autor: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

2. Teoretické znalosti

S profilem absolventa souvisí i znalost následující problematiky, mezi které především patří:

Základy cestovního ruchu a teorie služeb cestovního ruchu

 • orgány a organizace CR v ČR i ve světě,
 • specifika jednotlivých druhů a forem CR,
 • právní úprava CR v ČR a v EU,
 • služby v cestovním ruchu,
 • etický kodex,
 • vývojové trendy v cestovním ruchu.

Podniková ekonomika

 • typologie podnikových forem,
 • majetková a kapitálová struktura podniku,
 • financování podnikatelských činností,
 • hodnocení efektivnosti v podniku.

Management cestovních kanceláří a agentur

 • právní podmínky vzniku a provozu CA, CK,
 • smlouva o zájezdu,
 • produkt CK,
 • marketing a reklama CK, CA.

Management ubytovacích zařízení a pohostinských zařízení

 • legislativní předpisy upravující provoz ubytovacích a pohostinských zařízení,
 • kategorie ubytovacích a pohostinských zařízení,
 • hotelový a restaurační provoz,
 • IT v hotelnictví a pohostinství,
 • organizační struktura hotelu.

Management

 • manažerské rozhodování, plánování,
 • vedení lidí a týmů,
 • motivace zaměstnanců,
 • organizování podniku.
 • vývoj a základní funkce managementu.

Management destinace

 • organizace a řízení destinace,
 • strategický marketing destinace,
 • taktický marketing destinace,
 • komunikační strategie destinace CR.

Marketing

 • principy a formy MGA koncepcí,
 • analýza marketingového prostředí,
 • chování a rozhodování spotřebitelů,
 • marketingový mix,
 • výzkum trhu,
 • marketingový výzkum a jeho využití v cestovním ruchu.

Mikroekonomie

 • trh, nabídka, poptávka,
 • analýza chování spotřebitele, poptávka, poptávané množství a jeho změny,
 • produkční funkce firmy, náklady a příjmy firmy, zisk, pravidlo maximalizace zisku,
 • rovnováha firmy na dokonale a nedokonale konkurenčních trzích, 
 • trh výrobních faktorů a jeho specifika.

Makroekonomie

 • peníze a bankovní soustava,
 • fiskální politika,
 • monetární politika,
 • finanční trhy,
 • ekonomický růst a hospodářské cykly.

Finanční účetnictví

 • mezinárodní a česká legislativní úprava,
 • účetní doklady, knihy,
 • účetní zápisy a opravy,
 • účtová osnova podnikatelských subjektů,
 • účetní výsledek hospodaření.

Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu

 • rezervační systém cestovních kanceláří,
 • základy GPS,
 • geocaching.

Trvale udržitelný cestovní ruch

 • Agenda 21 pro CR,
 • ekoturismus a další žádoucí formy a druhy CR,
 • legislativa udržitelného rozvoje,
 • management a marketing udržitelného CR.

Kulturní dědictví

 • charakteristika jednotlivých epoch, stylů, jejich představitelů a významných děl.

Geografie cestovního ruchu

 • geografické aspekty CR,
 • typologie oblastí a středisek CR v ČR i zahraničí.

Právo

 • teorie práva,
 • ochrana lidských práv
 • občanské soudní řízení,
 • jednotlivé právní oblasti.

Cizí jazyk

 • znalost a aktivní užívání gramatických pravidel,
 • porozumění i aplikace všeobecné i odborné slovní zásoby,
 • práce s odborným textem.

Aplikovaná sociální psychologie

 • zvládání emocí a konfliktů,
 • duševní hygiena, coping,
 • sociálně komunikační dovednosti,
 • týmová spolupráce, práce se skupinou,
 • pracovní motivace, spokojenost na pracovišti.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...