Průvodce praxí
Publikováno: 28. 12. 2012 02:47
Autor: Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Profil absolventa

 • Schopnost orientovat se v právních normách a předpisech úřadů a firem, které jsou potřebné pro řízení,
 • kvalitně ovládat právní základy vedení účetnictví, daňového práva, obchodního práva, finančního vedení úřadů a firem,
 • vést účetnictví včetně potřebných výkazů s využitím dostupné výpočetní techniky,
 • na základě informací z účetnictví analyzovat finanční situaci a nalézt optimální řešení,
 • zvládnout střediskové řízení firmy z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňová systém,
 • aplikovat marketingové řízení,
 • orientovat se v problematice veřejných rozpočtů a financování neziskové sféry,
 • ohodnocovat finanční situaci podniku včetně řešení daňových otázek,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • vypracovávat podnikatelské záměry a záměry regionálního rozvoje včetně vazby na tuzemské i zahraniční finanční zdroje,
 • pracovat v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy nebo různých typů podniků.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...