Průvodce praxí
Publikováno: 6. 8. 2020 10:51
Autor: PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.

5. Popis průběhu a kontroly praxe

Předmět Odborná praxe a Odborná praxe individuální jsou stěžejními předměty o celkové dotaci 2300 hodin.

Studenti mají možnost aplikovat poznatky získané v teoreticko-praktické výuce, naučit se klientům poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví a prevence. Praxe učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Důraz je kladen na zručnost, upevnění si dovedností, správných návyků a postupů. Student/ka bude pracovat pod vedením zkušených zaměstnanců zdravotnického zařízení.

Praxe v 1. a 2. semestru probíhá podle pokynů garanta praxe v Nemocnici Jihlava pod vedením vyučujících nebo po schválení garantem na jiných pracovištích.

Praxe ve 3. a 4. semestru se realizuje každé pondělí pod dohledem vyučujících v Nemocnici Jihlava, poté blokově na konci semestru. Součástí této praxe je zápočtové zkoušení v klinických podmínkách, které zahrnuje:

  • zajištění komplexní ošetřovatelské péče u přidělených klientek včetně teoretického zdůvodnění provedených nebo plánovaných ošetřovatelských postupů, vyšetřovacích nebo léčebných výkonů,
  • prokázání schopností studentky integrovat v odborné praxi poznatky získané v předmětech: Ošetřovatelské postupy, Anatomie, Fyziologie, Porodnická propedeutika, Gynekologie, Porodnictví, Dovednosti v porodní asistenci

Praxe 5. semestru probíhá bez dohledu vyučujícího. Je zakončena zápočtovým zkoušením v klinických podmínkách, které zahrnuje:

  • zajištění komplexní ošetřovatelské péče u přidělených klientek včetně teoretického zdůvodnění provedených nebo plánovaných ošetřovatelských postupů, vyšetřovacích nebo léčebných výkonů,
  • prokázání schopností studentky integrovat v odborné praxi poznatky získané v předmětech: Ošetřovatelské postupy, Anatomie, Fyziologie, Porodnická propedeutika, Gynekologie, Porodnictví, Dovednosti v porodní asistenci

Zkouška z praxe - 6. semestr

Zkoušení v klinických podmínkách praxe, kdy studentka má prokázat:

  • zajištění komplexní ošetřovatelské péče u přidělených klientek včetně teoretického zdůvodnění provedených nebo plánovaných ošetřovatelských postupů, vyšetřovacích nebo léčebných výkonů,
  • orientaci v ošetřovatelské i zdravotnické dokumentaci, vysvětlení lékařských diagnóz ve vztahu k ošetřovatelským problémům klientů,
  • koordinaci ošetřovatelské péče u přidělených klientek, komunikaci a kooperaci s personálem,
  • schopnost integrovat v odborné praxi poznatky získané v teoretických předmětech.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...