Průvodce praxí
Publikováno: 6. 8. 2020 01:01
Autor: PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.

Profil absolventa

Všeobecná sestra

Absolventi oboru Všeobecná sestra získávají profesní kompetence sester, které definuje platná  legislativa ČR. Absolventi jsou vzděláni a připraveni tak, aby byli schopni adaptability k nově vznikajícím podmínkám a požadavkům praxe v základních funkcích, které profese sestry zahrnuje.

  • Autonomní funkce sester - uspokojování potřeb vzniklých v souvislosti s onemocněním, podpora zdraví a prevence vzniku onemocnění a poskytování informací a zdravotní výchova.
  • Kooperativní funkce sester - respektuje role jednotlivých profesionálů při koordinaci a plnění odborných úkolů v multidisciplinárním a multiprofesionálním týmu, zachovává a posiluje vzájemný partnerský vztah a podílí se na všech společných opatřeních v zájmu zdraví pacienta/klienta, provádí vyšetření a léčebná opatření, která indikuje lékař, zná a dodržuje hranice svých rolí a kompetencí a pokud je to nutné, požádá o spolupráci kompetentní odborníky.

  • Funkce sester ve výzkumu a vývoji v oblasti ošetřovatelství a zdravotní péče obecně- kriticky reviduje svou každodenní praxi a při realizaci svých činností využívá výsledky výzkumu, získává nové vědomosti tím, že se podílí na výzkumné práci v oblasti ošetřovatelství nebo výzkum sama provádí, podílí se na výzkumu v multidisciplinárním týmu, účastní se systematicky a nepřetržitě na programech zajišťování kvality celkové péče, usiluje o svůj další odborný růst v rámci postgraduálního a kontinuálního celoživotního vzdělávání.

  • Funkce sester v plánování, koordinaci a řízení - rozezná rizika pro zdraví spadající do oblasti ošetřovatelské péče a provádí nezbytná opatření k zamezení působení těchto rizik, pracuje ve skupinách, kontroluje pracovní tým a kooperuje s jinými odborníky, při výkonu svých činností sleduje jejich efektivitu a náklady; hodnotí, kontroluje a vzdělává podřízené pracovníky, ovládá nové informační a komunikační technologie, účastní se rozhodovacích procesů v oblasti zdravotní politiky a řízení, které se týkají ošetřovatelství.

Absolventi oboru jsou schopni odpovídat za všeobecnou ošetřovatelskou péči, která zahrnuje péči o jedince všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických zařízeních lůžkového či ambulantního typu nebo ve vlastním sociálním prostředí jedince a zajišťovat péči o jedince při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...