Průvodce praxí
Publikováno: 4. 1. 2021 10:56
Autor: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

6. Výstupy praxe

Deník praxe
Po dobu výkonu praxe je povinností studenta vyplňovat Deník praxe prostřednictvím portálu praxí https://praxe.vspj.cz v minimální frekvenci 1x týdně. Deník praxe obsahuje popis absolvovaných činností, kterým student doloží získávání jednotlivých kompetencí v průběhu praxe ve vztahu ke studovanému oboru. U odborných exkurzí se deník praxe nevyplňuje.

Hodnocení praxe studentem
Student vyplní a odevzdá na portálu praxí dotazník.

Hodnocení studenta organizací
Student zajistí, aby kontaktní osoba z organizace, kde absolvoval praxi, vyplnila formulář Hodnocení praxe organizací. Tento formulář bude kontaktní osobě dostupný on-line, a to formou odkazu zaslaného automaticky portálem praxí https://praxe.vspj.cz na e-mail uvedený ve smlouvě. V případě, že vyplnění on-line formuláře není možné, student uloží scan vyplněného Hodnocení praxe organizací na portál praxí (formulář je ke stažení na portálu praxí https://praxe.vspj.cz). V případě odborné exkurze se Hodnocení praxe organizací neodevzdává.

Seminární práce
Student uloží seminární práci z praxe ve formátu .pdf zpracovanou dle dokumentu Požadavky na seminární práce z praxí studijního programu Cestovní ruch na portál praxí https://praxe.vspj.cz.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...