Průvodce praxí
Publikováno: 15. 1. 2021 09:02
Autor: PhDr. Lenka Görnerová, PhD.

2. Teoretické znalosti

Teorie ošetřovatelství

 • Role sestry, osobnost a vlastnosti sestry,
 • postavení, kompetence sester, vzdělávání, sesterské organizace,
 • metody ošetřovatelské péče, normy a standardy ošetřovatelské péče,
 • registrace sester, hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství ochrana zdraví sestry.

Ošetřovatelský proces a potřeby nemocných

 • Holismus jako filozofie ošetřovatelství,
 • ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace,
 • ošetřovatelský proces u nemocných s poruchou pohybu, vyprazdňování a výživy,
 • ošetřovatelský proces u nemocných s bolestí, při spánku a při dušnosti.

Ošetřovatelské postupy

 • Ošetřovací jednotka, nemocniční lůžko, pomocná zařízení lůžka,
 • dezinfekce, sterilizace, péče o pomůcky, prevence nozokomiálních nákaz, péče o hygienu klienta, prevence dekubitů a opruzenin,
 • péče o výživu a hydrataci, péče o vyprazdňování, cévkování, klyzma, stomie, dietoterapie- dietní systém, umělá výživa,
 • aplikace infuzí, transfuzí a podání enterální výživy, podávání léků, aj.

Klinická propedeutika

 • EKG - fyziologická křivka, RTG vyšetření, endoskopické metody,
 • vyšetření v gastroenterologii, v nefrologii, vyšetření v revmatologii, vyšetření v endokrinologii,
 • fyzikální vyšetření hlavy, krku, plic, průdušek, srdce, břicha, urogenitálního systému, základy revmatologického a neurologického vyšetření,
 • endoskopické vyšetření zažívacího traktu, urogenitálního a dýchacího traktu.

Komunikace

 • Význam komunikace jako formy sociální interakce, zásady komunikace ve zdravotnictví, skupiny problémových pacientů,
 • proxemika, haptika, posturologie, kinetika, gestika, mimika, zrakový kontakt,
 • kritéria, podmínky efektivní komunikace ve zdravotnictví, typy rozhovorů a otázek,
 • edukační činnost sestry,
 • dopad komunikace na pacienta, empatie, naslouchání.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...