Průvodce praxí
Publikováno: 4. 1. 2021 10:56
Autor: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

3. Činnosti k procvičení

 • Efektivní ústní i písemná komunikace (komunikace v českém jazyce a ve dvou světových jazycích se zákazníky, dodavateli služeb a zboží i spolupracovníky – aktivní naslouchání, vcítění se do situace, odhad klienta a vedení jednání dle typologie zákazníků, jednání o ceně, slevách, splatnosti faktur, kladení otázek, námitky a jejich zvládání),
 • využívání informačních systémů (Outlook, informační a rezervační systémy, databáze, vyhledávání informací z různých zdrojů),
 • zpracování administrativních záležitostí (vyplnění cestovního příkazu, výkazu práce, sepsání zprávy ze služební cesty, vypracování zápisu z porady, psaní formálních dopisů –objednávky, žádosti, pozvánky, příprava a administrativa projektů a projektové dokumentace včetně příloh, zpracování dokumentu v souladu s pravidly jednotného vizuálního stylu organizace, jejich připomínkování, vedení evidence či inventarizace, vypracování tiskové zprávy),
 • manipulace s dostupnou technikou (počítač, notebook, kamera, mikrofon, hudební systém, dataprojektor …),
 • příprava podkladů pro jednání nebo rozhodnutí (příprava konkrétních podkladů pro rozhodnutí rady nebo zastupitelstva obce nebo kraje, příprava podkladů pro vytvoření smlouvy nebo zadání výběrového řízení či veřejné zakázky),
 • vyřízení stížnosti dle platné legislativy, právo, veřejné finance, management ubytovacích zařízení, management cestovních kanceláří a agentur, podniková ekonomie, aplikovaná sociální psychologie, cestovní ruch 1, evropská ekonomická integrace,
 • činnost průvodce nebo delegáta, (uplatňování znalosti AETRu, příprava odbavení klientů – letenka, vouchery, vypravení autobusu, odbavení na letišti, poskytnutí první pomoci, organizace destinace ve spolupráci s mateřskou CK a partnerem v místě, administrativní činnost v destinaci – organizace transferů, evidence prodeje výletů, reporty o jednotlivých turnusech, řešení stížností klientů, doprovod při fakultativních výletech),
 • prodej nebo nákup produktu nebo služby, (kalkulace produktu a služeb, uplatňování všeobecných a záručních podmínek dané služby nebo produktu, výběr nejvhodnějšího cestovního pojištění pro klienty, kontrola plateb ze strany zákazníků a provizních prodejců, prodej po internetu),
 • vedení účetnictví podniku,
 • uplatňování různých způsobů propagace (příprava účasti na veletrhu nebo jiné prezentační akci, pomoc ve stánku v průběhu konání dané akce, vydávání publikací, periodik, tiskovin - výběr a úprava fotografií, dokumentů s ohledem na dodržování autorských práv, příprava textů na reklamní leták, oslovení firem s žádostí o vypracování nabídky, aktualizace webových stránek, vytváření diferencovaných textů odborně zaměřených na různé cílové skupiny, např. děti z MŠ nebo ZŠ, zahraniční nebo domácí návštěvníci),
 • prezentace před publikem a vystupování na jevišti (příprava animačních aktivit – organizační, personální, materiální a ekonomické zajištění každé aktivity a jejich realizace, tvorba scénáře animace s vyhodnocením každé realizované akce),
 • příprava a realizace sportovních aktivit (organizační, personální, materiální a ekonomické zajištění každé aktivity, příprava sportoviště včetně pomůcek),
 • překlady do/z cizích jazyků, vyřizování úředně ověřených překladů,
 • organizace akcí kongresového cestovního ruchu (konference, semináře, pracovních jednání různé úrovně: seznamy účastníků na akci, tvorba nebo distribuce pozvánek na akci, vytváření časového harmonogramu akce, organizace doprovodného programu – výletů – vč. trasového a časového harmonogramu, objednání prohlídek a exkurzí, jednání s poskytovateli služeb - zajištění ubytování pro účastníky, jednání s poskytovateli služeb - zajištění stravování pro účastníky včetně výběru vhodného menu, způsobu uspořádání stolů, pořadatelské služby během akce),
 • práce na recepci (check-in a check-out hostů, zadávání preferencí hostů do systému, zadávání rooming listu do systému a přidělování pokojů hostům, rezervace kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě), provedení inspekce pokoje (sestavení denního rozvrhu pokojských),
 • příprava a realizace gastronomických služeb (samostatná příprava studeného talíře, tvorba jídelních lístků nebo denního menu, zpracování kalkulace jídel a nápojů, tvorba rozpočtu gastronomické akce - raut, recepce, banket, pomoc při přípravě teplých jídel, pomoc při přípravě moučníků, příprava stolu na snídani, oběd, večeři a slavnostní příležitost, správné servírování jídla dle typu jídla, doporučení vhodné denní speciality, doporučení vhodného vína k jídlu, podávání jídla a pití na speciálních akcích, vysvětlení a doporučení krajových gastronomických specialit).
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...