Průvodce praxí

Popis místa praxe

Student musí absolvovat praxi v takových subjektech, které mu umožní procvičit si alespoň jednu z oblastí vymezených kapitolou Činnosti k procvičení, a to na přiměřené odborné úrovni – praxí se nemůže nazývat mechanické vykonávání neodborné či pomocné činnosti (sestavování počítačů, prodej počítačů, práce ve skladu apod.). Student musí mít po dobu provádění praxe přidělenou zodpovědnou osobu, jejíž odbornost je nejméně na úrovni Bc. (ve výjimečných případech lze toto nařízení opominout) a která bude zodpovídat za odbornou náplň praxe.

Subjekt (firma) nabízející praxi by měl mimo jiné splňovat následující požadavky:

  • může studenta zapojit do řešení aktuálních a reálných problémů pomocí současných technologií a metod
  • disponuje dostatečným odborným potenciálem, který pomůže studentovi rozšířit znalosti a schopnosti
  • disponuje personální kapacitou pro zajištění odborného vedení a kontroly studenta
  • umožní studentovi zapojit se do procesů probíhajících v organizaci (pravidelné schůzky apod.)
  • umožní studentovi zapojit se do týmové činnosti a systému kontroly práce
  • může studentovi nabídnout téma jeho bakalářské práce

Subjekt (firma) nabízející praxi by měl v nabídce praxe specifikovat zejména:

  • přesnou pracovní pozici, včetně například vývojového prostředí, ve kterém bude student na praxi pracovat (příklad: konstruktér - Siemens NX) – viz též kapitola Popis průběhu praxe
  • co se student naučí (příklad: tvorba 3D modelů, plnit efektivně požadavky zákazníků)
  • zda je studentovi nabízeno nějaké finanční ohodnocení
  • zda bude studentovi poskytnuta strava, popř. ubytování

Aktuální seznam míst pro absolvování odborné praxe je k dispozici na portálu praxe.vspj.cz.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...