Průvodce praxí
Publikováno: 12. 4. 2021 02:02
Autor: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Činnosti k procvičení

Tato část brožury uvádí souhrn praktických dovedností, které by student před praxí měl alespoň v základu zvládat a které je vhodné během praxe procvičovat. Je pochopitelné, že není možné během praxe procvičit všechny uvedené oblasti; aby však odborná praxe měla v rámci studijního oboru smysl, je nezbytné, aby student procvičoval alespoň některé z těchto oblastí. Uvedený seznam činností k procvičení je doporučený, avšak na praxi je možné procvičovat též zde neuvedené činnosti, pokud souvisejí s profilem absolventa a jsou dostatečně odborné (takovéto případy budou posuzovány při nahlašování praxe garantem praxí). 

Poznatky, které by student měl na praxi procvičovat

Technický a technologický okruh

  • návrh a konstrukce mechanických částí výrobních linek a strojů
  • tvorba technických výkresů a 3D modelů
  • návrh materiálových vlastností pro mechanické konstrukce či měření těchto vlastností a vyhodnocení jejich jakosti
  • provádění technických zkoušek mechanických částí (mech. namáhání, pevnost, teplotní roztažnost atd.)
  • technické výpočty (výkonů, převodů apod.)

Okruh automatizace a průmyslového řízení

  • používání PID regulátorů
  • použití analogových a digitálních (inteligentních) senzorů a následné zpracování dat
  • použití pneumatických a hydraulických systémů
  • používání průmyslových komunikačních sběrnic a sítí, využívání průmyslového ethernetu
  • návrhy hierarchie řízení výroby, využívání moderních technologií a digitalizace, využívání on-line prvků v procesu výroby

Kromě výše uvedených oblastí je nanejvýš vhodné procvičovat též jazykové schopnosti (zejména odbornou angličtinu).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...