Průvodce praxí

Činnosti k procvičení

Tato část brožury uvádí souhrn praktických dovedností, které by student před praxí měl alespoň v základu zvládat a které je vhodné během praxe procvičovat. Je pochopitelné, že není možné během praxe procvičit všechny uvedené oblasti; aby však odborná praxe měla v rámci studijního oboru smysl, je nezbytné, aby student procvičoval alespoň některé z těchto oblastí. Uvedený seznam činností k procvičení je doporučený, avšak na praxi je možné procvičovat též zde neuvedené činnosti, pokud souvisejí s profilem absolventa a jsou dostatečně odborné (takovéto případy budou posuzovány při nahlašování praxe garantem praxí). 

Poznatky, které by student měl na praxi procvičovat

Technický a technologický okruh

 • Návrh a konstrukce mechanických částí výrobních linek a strojů
 • Tvorba technických výkresů a 3D modelů
 • Návrh materiálových vlastností pro mechanické konstrukce či měření těchto vlastností a vyhodnocení jejich jakosti
 • Provádění technických zkoušek mechanických částí (mech. namáhání, pevnost, teplotní roztažnost atd.)
 • Technické výpočty (výkonů, převodů apod.)

Elektronický a informační okruh

 • Návrh elektronických snímačů a obvodů pro zpracování signálu (zesilovačů, filtrů)
 • Navrhování a zapojování elektrických částí výrobních linek a strojů
 • Programování řídicích systémů či nadřazeného SW "klasickými jazyky"
 • Zpracování elektrických a digitálních dat (např. výsledků měření, statistik, obrazových dat atd.)

Okruh automatizace a průmyslového řízení

 • Programování PLC typu Siemens a Wago
 • Návrh a použití PID regulátorů
 • Použití analogových a digitálních (inteligentních) senzorů a následné zpracování dat
 • Používání průmyslových komunikačních sběrnic a sítí, využívání průmyslového ethernetu
 • Návrhy hierarchie řízení výroby, využívání moderních technologií a digitalizace, využívání on-line prvků v procesu výroby

Kromě výše uvedených oblastí je nanejvýš vhodné procvičovat též jazykové schopnosti (zejména odbornou angličtinu).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...