Průvodce praxí
Publikováno: 19. 12. 2012 08:17
Autor: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Činnosti k procvičení

Tato část brožury uvádí souhrn praktických dovedností, které by student před praxí měl alespoň v základu zvládat, a které je vhodné během praxe procvičovat. Je pochopitelné, že není možné během praxe procvičit všechny uvedené oblasti; aby však odborná praxe měla v rámci studijního oboru smysl, je nezbytné, aby student procvičoval alespoň některé z těchto oblastí. Uvedený seznam činností k procvičení je doporučený, avšak na praxi je možné procvičovat též zde neuvedené činnosti, pokud souvisejí s profilem absolventa a jsou dostatečně odborné (takovéto případy budou posuzovány při nahlašování praxe garantem praxí). 

Poznatky, které by student měl na praxi procvičovat

Programování

 • Imperativní funkcionální programování – schopnost funkcionální analýzy, algoritmizace dílčích úloh a následného převedení do programovacího jazyka,
 • objektové programování – schopnost objektové analýzy, algoritmizace dílčích úloh a následného převedení do programovacího jazyka,
 • programovací techniky, implementace základních datových struktur,
 • jazyk C / C++,
 • .NET jazyky (Visual Basic, C# - nejčastěji využívané),
 • tvorba webových stránek a aplikací ((X)HTML, Javascript, PHP, Java, ajax).

Podnikové procesy a management

 • Člen týmu řešící danou oblast,
 • základy BPM, definice a mapování firemních procesů, informační potřeba procesů, informační mapy,
 • definice IT strategie firmy, marketing,
 • správa dokumentů (Document management system).

Projektová činnost v IT a SW projektech

 • Na pozici člena týmu,
 • řízení IT projektů, odhady času, zdrojů a nákladů,
 • zajištění kvality SW, testování SW.

Databázové systémy

 • Datová analýza, návrh databázového schematu, transformace databázového schematu do tabulek,
 • jazyk SQL, procedurální rozšíření SQL, triggery, uložené funkce, pohledy,
 • správa databází, tabulek, pohledů, správa uživatelů a uživatelských oprávnění.

Softwarové inženýrství

 • Strukturovaná a objektová analýza,
 • informační a softwarové inženýrství, vývoj informačních systémů, modelování procesů a dat ve strukturovaném a objektovém paradigmatu, UML.

Servery a klientské stanice

 • Virtualizace, migrace,
 • hromadná distribuce SW na stanice,
 • desktop administrace: operační systémy, konfigurace uživatelských profilů, připojení PC k síti (podniková síť, Internet, WIFI).

Počítačové sítě

 • Návrh, správa, konfigurace,
 • identifikace a řešení problémů.

Kancelářské aplikace

 • Práce s textem, programování,
 • práce s tabulkami, programování,
 • tvorba prezentací, prezentační techniky.

Dokumentace obecně

 • Příprava strukturované a věcné dokumentace (uživatelské i odborné) v mateřském a světovém jazyku.

Počítačová grafika, základní multimediální aplikace

 • Implementace grafických aplikací pomocí OpenGL apod.,
 • zpracování digitálního obrazu,
 • zpracování digitálního videa,
 • zpracování digitálního zvuku.

Kromě výše uvedených oblastí je nanejvýš vhodné procvičovat též jazykové schopnosti (zejména odbornou angličtinu).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...