Průvodce praxí

Profil absolventa

Charakteristika studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (ATPP)

V platné akreditaci studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi jsou definovány následující charakteristiky studijního programu:

Profil absolventa programu a cíle studia

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

 • znalosti mechaniky pevných těles
 • znalosti konstrukce strojů a mechanismů
 • znalosti strojírenské technologie
 • znalosti materiálového inženýrství
 • znalosti technické kybernetiky, mechatronických systémů, robotů a výpočetní techniky
 • znalosti modelování, technického měření a experimentálních metod

Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

 • navrhovat konstrukce strojů a zařízení, včetně návrhu technologie a materiálu
 • zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť a zajišťovat ostatní technické podmínky
 • číst technické výkresy a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy výroby, montáže, kompletování a povrchové úpravy
 • ověřovat nové postupy výroby, stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek a spolupracovat na řízení jakosti produkce
 • provádět technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování technologických postupů
 • aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání optimálního řešení problémů
 • hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...