Průvodce praxí
Publikováno: 6. 8. 2020 10:01
Autor: PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.

Profil absolventa

Absolventi oboru Porodní asistentka jsou vzděláni a připraveni pro výkon povolání porodní asistentky tak, aby byli schopni adaptability k nově vznikajícím podmínkám a požadavkům praxe, které profese porodní asistentky zahrnuje:

  • Samostatně poskytovat individuální péči a oporu ženě v období zdraví (pojem zdraví vycházející z definice WHO), fyziologického těhotenství, fyziologického porodu i péči o potřeby vzniklé v průběhu nemoci.

  • Na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd) a dovedností (získaných v odborné praxi) zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby ženy v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu i šestinedělí, potřeby vzniklé v průběhu nemoci nebo v různých životních situacích.

  • Umí vést samostatně fyziologický porod na svou vlastní odpovědnost a pečovat o novorozence a kojence. Zná metody plánovaného rodičovství, dokáže poskytnout kvalifikovaně první pomoc a provádět diagnostické postupy v ošetřovatelské péči o těhotnou ženu.

  • Reaguje na zjištěné somatické, psychické i sociální problémy klientky. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, detekci abnormálních stavů matky a dítěte, obstarání lékařské pomoci a při její absenci provedení neodkladných opatření.

  • Provádí poradenství a výchovu určenou nejenom ženám, ale i rodinám a komunitám, jejíž součástí jsou příprava k rodičovství, psychosomatická příprava k porodu a na poporodní období a v širším měřítku i určité oblasti gynekologie, plánovaného rodičovství a péče o dítě. Dokáže rozpoznat projevy a příznaky, které signalizují odchylky od zdravého vývoje jedince a příznaky nemoci. Zná zdravý vývoj jedince a faktory, které jej ovlivňují.

  • Umí poskytovat individuální oporu a péči metodou ošetřovatelského procesu. Má vědomosti, dovednosti a morální postoje potřebné při realizaci jednotlivých ošetřovatelských činností. V oblasti ošetřovatelství je absolvent schopen provádět výzkumnou činnost (nebo se na ní podílet) a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své praxi.

  • Absolventi najdou uplatnění ve státním i soukromém sektoru - gynekologicko-porodnického oddělení, v ambulantní složce či primární a komunitní péči.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...