Průvodce praxí
Publikováno: 15. 1. 2021 09:02
Autor: PhDr. Lenka Görnerová, PhD.

3. Činnosti k procvičení

Ošetřovatelský výkon/aktivita

 • Hygienická péče u mobilního i imobilního klienta,
 • hodnocení rizika vzniku dekubitů podle škály,
 • preventivní opatření zabraňující vzniku dekubitů - polohování,
 • ošetření dekubitů různých stupňů,
 • polohování a přesouvání klienta kinestetickou mobilizací,
 • vyhodnocení úrovně soběstačnosti klienta – využití testů soběstačnosti,
 • záznamy výkonů do ošetřovatelské dokumentace,
 • nácvik sebeobsluhy klienta,
 • zvláštní péče o dutinu ústní, péče o vlasy a nehty,
 • asistence u vizity a plnění ordinace lékaře, účast na sesterské vizitě,
 • měření, záznam a orientační hodnocení fyziologických funkcí,
 • podávání stravy chodícím a imobilním klientům, krmení,
 • hodnocení stavu výživy u klienta s použitím měřících technik,
 • příprav a podávání léků per os,
 • aplikace léků na kůži – kožní terapie,
 • odběr venózní a kapilární krve,
 • odběr glykémie glukometrem a její vyhodnocení,
 • jednorázový odběr cévkované moče na bakteriologii,
 • odběr stolice, sputa, výtěry,
 • zavádění permanentního katetru ženě, asistence lékaři u cévkování muže,
 • péče o permanentní katetr,
 • sledování a dokumentování bilance tekutin,
 • podávání klyzma podávání léků konečníkem,
 • příprava a aplikace injekcí s.c. /Clexane, Heparin/,
 • příprava a aplikace inzulínu – inzulínovým perem, „inzulínkou“,
 • příprava a aplikace injekcí i.m.,
 • péče o klienta s bolestí – hodnocení podle škály,
 • příprava i. v. injekcí, asistence, péče o periferní žilní vstupy,
 • příprava a asistence při podávání transfuzních přípravků,
 • aplikace kyslíku maskou, brýlemi,
 • příjem klienta na oddělení, přeložení klienta na jiné oddělení.

Edukační činnost

 • Edukace diabetika včetně selfmonitoringu,
 • edukace diabetika o péči o nohy,
 • příprava klienta k vyšetření, edukace - gastroskopie,
 • příprava klienta k vyšetření, edukace - kolonoskopie,
 • příprava klienta k vyšetření, edukace, péče po výkonu, koronarografie,
 • edukace - péče po inplantaci kardiostimulátoru,
 • příprava klienta k vyšetření, edukace - funkční vyšetření plic,
 • edukace klienta – zdravotní výchova – dieta s omezením vit. K,
 • edukace klienta – zdravotní výchova – dieta s omezením tuků,
 • edukace klienta – zdravotní výchova – dieta při dialýze,
 • edukace klienta s AV spojkou,
 • edukace klienta s peritoneální dialýzou,
 • edukace klienta – aplikace léků kapesními inhalátory,
 • edukace klienta se stomií,
 • edukace u nemocných po operaci žaludku,
 • předoperační nácvik vertikalizace, pohyb na lůžku klienta,
 • edukace klienta k využití kompenzačních pomůcek – např. berlí,
 • edukace klienta o sledování a cvičení se sádrovým obvazem.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...