Průvodce praxí
Publikováno: 27. 3. 2018 03:38
Autor: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Výstupy

Deník praxe

Deník praxe vyplňuje student v Informačním systému školy. Jedenkrát týdně provede zápis do elektronického formuláře, který bude součástí IS o svých činnostech během praxe.

Dotazník hodnocení praxe studentem

Student vyplní dotazník, který bude mít dvě části:

  • jednotné otázky pro studenty všech kateder – tyto otázky připravilo vedení VŠPJ a slouží k porovnávání průběhu praxe na jednotlivých oborech,
  • seznam činností k procvičení – obsah je odlišný pro jednotlivé obory, způsob hodnocení však je pro všechny obory jednotný. Student u každé činnosti k procvičení uvede, jak moc tuto činnost v rámci praxe využíval a také zhodnotí úroveň připravenosti pro tuto činnost,
  • student odevzdá dotazník ve formátu .xls (Excel).

Dotazník hodnocení studenta organizací

Hodnocení studenta organizací koresponduje s druhou částí dotazníku vyplňovaného studenty. Tedy hodnocení činností k procvičení studenty a uvádějícími pracovníky organizace bude srovnatelná a bude možné vyhodnocovat rozdíly v hodnocení.

Seminární práce

Student zpracuje a odevzdá seminární práci podle pokynů uvedených v části "Hodnocení praxe". Seminární práce může být zahrnuta do bakalářské práce.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...