Průvodce praxí
Publikováno: 28. 12. 2012 02:56
Autor: Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Vazba předmětů na funkce organizace

Stěžejní povinné předměty a povinně volitelné předměty vyučované v programu Finance a řízení je možné volně přiřadit k příslušným funkcím organizace v závislosti na trzích, na kterých daná organizace podniká. Následující tabulka uvádí nejběžnější základní funkce organizace. Je velká pravděpodobnost, že se s těmito funkcemi student setká v převážné většině organizací, kde bude vykonávat svoji odbornou praxi.

Funkce organizací

 

Řízení lidských zdrojů

HR

IS/ICT

IS

Controlling a účetnictví

CO

Strategický management

SM

Marketing management

MM

Management financí

MF

Technický rozvoj - projekty

TR

Řízení kvality

MK

Logistika + Nákup + Řízení výroby

LOG

Veřejná správa

VS

 

Škola teoreticky připravuje studenty pro výkon manažerských operativních činností v rámci těchto funkcí. Níže uvedená tabulka uvádí vztah mezi citovanými funkcemi organizace podnikající na příslušném trhu a předměty studijního plánu oboru Finance a řízení.

Název předmětu

Zkratka předmětu VŠPJ

Trh produktů a služeb

Trh kapitálu a financí

Trh práce

VS

Psychologie a sociologie

PSY

HR

HR

HR

HR

Databázové systémy pro ekonomy

DSE

IS

IS

IS

IS

Podniková informatika

POI

IS

IS

IS

IS

Finanční účetnictví 1

FU1

CO

CO

CO

Management

MAN

SM

SM

SM

SM

Podniková ekonomika

PEK

SM

 

 

Finanční účetnictví 2

FU2

CO

CO

CO

Marketing A

MGA

MM

MM

MM

MM

Základy finančního řízení

ZFR

MF

MF

MF

Finanční řízení a investiční rozhodování

FRIR

MF

MF

 

Řízení lidských zdrojů

RLZ

HR

HR

HR

HR

Základy logistiky

ZAL

LOG

 

 

Finanční analýza/sFU

FA

MF

MF

MF

Managerské účetnictví

MU

CO

CO

CO

Odměňování a mzdové praktikum

OMP

HR

HR

HR

HR

Peníze, banky, finační trhy

PBFT

MF

MF

 

Projektové řízení I./sPM

PR1

TR

TR

TR

Controlling a řízení nákladů/sFU

CRN

CO

CO

CO

CO

Daně pro FR

DAN

MF

MF

MF

Management jakosti výrobků a služeb

MJVS

MK

MK

MK

MK

Projektové řízení II./sPM

PR2

TR

TR

TR

TR

Strategické řízení

STR

SM

SM

SM

Techniky projektového managementu/sPM

TPM

TR

TR

TR

TR

Pojišťovnictví a pojistná matematika/sFU

POJM

SM

SM

SM

Právo

PRV

SM

SM

SM

SM

Obchodní právo

OP

MM

MM

 

Veřejné finance

VF

MF

Samospráva ve veřejné správě

SVS

SM

Státní správa ve veřejné správě

SSV

SM

Regionální rozvoj

RR

TR

 

 

 

 

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...