Průvodce praxí
Publikováno: 4. 1. 2021 10:56
Autor: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

5. Popis průběhu a kontroly praxe

Odborná praxe probíhá v rámci povinného předmětu Praxe, který je ukončen zápočtem. Podle doporučeného studijního plánu si student registruje předmět Praxe v 6. semestru svého studia. Student by si měl vybírat praxi s přihlédnutím na vybrané (či uvažované) téma své bakalářské práce. Celkový rozsah praxe pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2013/2014 až 2019/2020, je 22 týdnů (praxe je rozdělena do pěti dílčích částí). Studenti, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/2021 a později, je celkový rozsah praxe 14 týdnů. Základní informace o praxích uvádí stránky Katedry cestovního ruchu https://kcr.vspj.cz/studium/ostatni-informace/odborna-praxe-studentu, především Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty programu Cestovní ruch, kde je vysvětlena základní charakteristika praxe, její časové rozvržení, průběh praxe apod.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...