Průvodce praxí

Teoretické znalosti

S profilem absolventa úzce souvisejí oblasti poznatků, jež by měl student během studia získat. Většinu z nich je vhodné procvičovat též během povinné praxe.

Teoretické poznatky, které by student před praxí měl mít

Technický a technologický okruh

Zahrnuje zejména látku z předmětů:

 • Části a mechanismy strojů
 • Nauka o materiálech
 • Technická dokumentace a CAD
 • Výrobní technologie 1 a 2
 • Základy konstruování
 • Mechanika 1 a 2
 • Pružnost a pevnost 

Elektronický a informační okruh

Zahrnuje zejména látku z předmětů:

 • Architektura počítačů
 • Bezpečnost v elektrotechnice
 • Programování technických výpočtů
 • Základy elektrotechniky
 • Elektronika 1
 • Zpracování signálu a obrazu

Okruh automatizace a průmyslového řízení

Zahrnuje zejména látku z předmětů:

 • Základy mechatroniky
 • Dynamické systémy
 • Prostředky průmyslové automatizace
 • Senzory a měření
 • Optika a optické systémy
 • Technologie a standardy Průmyslu 4.0

Podnikové procesy a management

Zahrnuje zejména látku z předmětů:

 • Management jakosti výrobků a služeb
 • Projektové řízení 1 a 2

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...