Průvodce praxí
Publikováno: 2. 5. 2014 02:34
Autor: Mgr. Antonín Přibyl

Profil absolventa

Charakteristika studijního oboru Aplikovaná informatika (AI)

V platné akreditaci studijního oboru Aplikovaná informatika jsou definovány následující charakteristiky studijního oboru:

Profil absolventa oboru a cíle studia

Studiem získá absolvent schopnosti a dovednosti potřebné k těmto činnostem:

 • vytváření vlastních uživatelských programů pro potřeby zákazníků, 
 • vytváření a údržba informačních systémů,
 • tvorba www stránek a pokročilých webových aplikací,
 • zajišťování a udržování informačních systémů,
 • architekt v oblasti IS,
 • pracovník resp. vedoucí správy počítačové sítě,
 • pracovník resp. vedoucí správy informačního systému,
 • počítačový grafik,
 • obchodník v oblasti HW, SW,
 • asistent v HW, SW firmě,
 • manažer HW, SW firmy.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability

Výše uvedené dovednosti umožní absolventům pracovat v profesích:

 • aplikačního programátora,
 • systémového programátora,
 • správce počítačové sítě,
 • správce nebo architekta informačního systému,
 • obchodníka, asistenta, manažera v oblasti HW a SW.

 

Charakteristika institucí, kde absolventi mohou uplatnit získané vzdělání

 • firmy zabývající se prodejem a instalacemi HW i SW produktů,
 • DTP studia,
 • firmy zabývající se tvorbou a údržbou aplikačního programového vybavení,
 • firmy či organizace provozující informační systém,
 • firmy zabývající se tvorbou internetových a intranetových prezentací a aplikací,
 • obchodní a poradenské firmy, státní správa a samospráva.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...