Průvodce praxí
Publikováno: 4. 1. 2021 10:56
Autor: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

4. Popis místa praxe

Praxe je vykonávána v různých podnicích cestovního ruchu (cestovní kanceláře nebo agentury, hotely, turistická informační centra, organizace cestovního ruchu, odbory cestovního ruchu na krajských a městských úřadech, asistence při vědeckých výzkumech akademických pracovníků VŠPJ a participace při realizaci školních projektů, kulturní a vzdělávací instituce, sportovní a relaxační zařízení, restaurace, kavárny, subjekty zabývající se přepravou osob, ubytovací zařízení, organizace destinačního managementu, outdoorové, a teambuildingové organizace, subjekty nabízející lázeňské a wellness služby, cateringové společnosti, atd.) v České republice nebo v zahraničí.

Student si místo výkonu praxe může vybrat samostatně nebo využije nabídky firem a institucí, kterou poskytuje škola prostřednictvím Portálu praxí.

Subjekt (firma), nabízející praxi, by měl v nabídce praxe specifikovat zejména:

  • přesnou pracovní pozici,
  • co se student naučí (např. organizovat zájezd),
  • zda je studentovi nabízeno nějaké finanční ohodnocení,
  • zda bude studentovi zdarma poskytnuta strava, popř. ubytování.

Subjekt (firma), nabízející praxi, by měl mimo jiné splňovat následující požadavky:

  • zapojí studenta do řešení aktuálních a reálných problémů pomocí současných technologií a metod,
  • disponuje dostatečným odborným potenciálem, který pomůže studentovi rozšířit znalosti a schopnosti,
  • zajistí odborné vedení a kontrolu studenta,
  • umožní studentovi zapojit se do procesů probíhajících v organizaci (pravidelné schůzky apod.),
  • poskytne studentovi možnost zapojit se do týmové činnosti a systému kontroly práce,
  • může studentovi nabídnout téma jeho bakalářské práce.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...