Průvodce praxí
Publikováno: 29. 9. 2015 12:06
Autor: Mgr. Antonín Přibyl

Teoretické znalosti

S profilem absolventa úzce souvisejí oblasti poznatků, jež by měl student během studia získat. Většinu z nich je vhodné procvičovat též během povinné praxe.

Teoretické poznatky, které by student před praxí měl mít

Elementární informatické základy

Zahrnuje předměty Programování v jazyce C, Teoretické základy informatiky, Objektové programování v C++,  Algoritmy v C++, Architektura počítačů, Programovací jazyky a překladače.

 • Teorie grafů a základní grafové algoritmy; základy matematické logiky, Booleova algebra,
 • sémantika, syntaxe, vývojové diagramy, datové typy, reprezentace dat v paměti počítače,
 • principy a metody imperativního funkcionálního programování, základní programovací konstrukce, rozklad problému na podproblémy a jeho řešení pomocí systému funkcí; principy a metody objektového programování, rozklad problému na podproblémy a jeho řešení pomocí systému tříd,
 • programovací techniky; halda, seznam, zásobník, fronta, stromové struktury; základní algoritmy – řazení, vyhledávání; složitost algoritmů,
 • překladače, konečné automaty, základy teorie formálních jazyků, gramatiky,
 • architektura počítačů, úvod do číslicových systémů.

Podnikové procesy a management

Zahrnuje předměty Základy podnikové ekonomiky 1, Základy podnikové ekonomiky 2.

 • Základy podnikové ekonomiky, ekonomická teorie a praxe, ekonomický IS,
 • základy BPM (Business process management); jak definovat a mapovat firemní procesy - základní postupy a notace, nástroje; informační potřeba procesů, informační mapy,
 • informatické pozadí logistiky – nákup, výroba, skladování, odbyt,
 • IT strategie firmy, marketing, životní cyklus, inovace (SLCM - System life cycle management).

Projekty a projektové týmy

Zahrnuje předměty Softwarové inženýrství, Databázové systémy 1, Řízení softwarových projektů, Projektový management pro AI.

 • Metody řízení SW a IT projektů, metriky projektu, odhady zdrojů, zajištění kvality, testování,
 • životní cyklus informačního systému (IS).

Databázové systémy

Zahrnuje předměty Databázové systémy 1, Databázové systémy 2.

 • Návrh a modelování databází, principy uložení dat, indexace, normalizace, optimalizace databáze, exporty dat,
 • dotazovací jazyk SQL, definice dat, manipulace s daty, dotazování nad relační databází, datové typy,
 • procedurální rozšíření dotazovacího jazyka, princip a použití uložených procedur, triggerů, kursorů.

Softwarové inženýrství

Zahrnuje předměty Softwarové inženýrství, Databázové systémy 1, Databázové systémy 2, Programování v .NET.

 • Pojetí a základy softwarového inženýrství, vývoj software: strukturovaná analýza a strukturované metodiky, objektová analýza a objektové metodiky, agilní metodiky,
 • vývojová prostředí (.NET, VISUAL STUDIO, tvorba desktopových a webových aplikací, jazyk C#).

Servery, klientské stanice

Zahrnuje předměty Počítačové sítě 1, Počítačové sítě 2.

 • Operační systémy,
 • virtualizace (Hyper-V, Xen a Vmware),
 • principy a nástroje pro hromadnou distribuci SW na stanice.

Počítačové sítě a internet

Zahrnuje předměty Počítačové sítě 1, Počítačové sítě 2, Tvorba www aplikací, Programování internetových aplikací v ASP, Programování v Javě 1.

 • IPv4, IPv6, topologie, aktivní a pasivní prvky, komunikační protokoly, architektura TCP/IP, síťové služby, směrování, telefonní služby VoIP, VPN, tunelování,
 • princip Internetu, protokoly HTTP(S), DNS, (S)FTP, POP3, SMTP, IMAP, DHCP, možnosti tvorby webových stránek a aplikací ((X)HTML, Javascript, PHP, java).

Bezpečnost dat

Zahrnuje předmět Bezpečnost a ochrana dat.

 • Kryptografie (PKI) – privátní, veřejný klíč, el. podpisy, certifikáty a certifikační autority, komerční/kvalifikované certifikáty, časová razítka, systémové certifikáty serverů (https), útoky, kryptovací algoritmy AES, DES (symetrické, asymetrické šifry), hashovací funkce,
 • bezpečnost – antiviry, spam, psaní bezpečného kódu, různé druhy útoků (aplikační,databázové, internet), praktický hacking (SQL injection, bezpečnost ActiveX, DCOM apod.), modelování hrozeb, testování bezpečnost.

Ostatní

Zahrnuje předměty Geografické inf. systémy, Počítačová grafika, Multimédia, Kancelářský software.

 • GIS a mapové služby,
 • základy počítačové grafiky (vektorová i rastrová grafika, 3D),
 • digitální audio a video, digitální fotografie,
 • kancelářské aplikace (texty, tabulky, prezentace).
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...