3. Činnosti k procvičení

Jedná se pouze o seznámení s danými činnostmi, o asistenci při řešení konkrétních problémů, případně o vytvoření cvičných dokumentů či výstupů, které nemusí být v organizaci reálně využívány. Každá činnost je nejprve obecně nazvána, v závorce je potom podrobněji rozepsaná. Za závorkou následuje výčet na VŠPJ vyučovaných předmětů, které mají studenta teoreticky připravit k výkonu této činnosti.

 

 • Efektivní ústní i písemná komunikace (komunikace v českém jazyce a ve dvou světových jazycích se zákazníky, dodavateli služeb a zboží i spolupracovníky - aktivní naslouchání, vcítění se do situace, odhad klienta a vedení jednání dle typologie zákazníků, jednání o ceně, slevách, splatnosti faktur, kladení otázek, námitky a jejich zvládání), aplikovaná sociální psychologie, cizí jazyk 1, 2,
 • využívání informačních systémů (outlook, informační a rezervační systémy, databáze, vyhledávání informací z různých zdrojů) informační a rezervační systémy v CR, management ubytovacích zařízení, využití internetu v CR, geografické a navigační systémy, management destinace,
 • zpracování administrativních záležitostí (vyplnění cestovního příkazu, výkazu práce, sepsání zprávy ze služební cesty, vypracování zápisu z porady, psaní formálních dopisů - objednávky, žádosti, pozvánky, příprava a administrativa projektů a projektové dokumentace včetně příloh, zpracování dokumentu v souladu s pravidly jednotného vizuálního stylu organizace, jejich připomínkování, vedení evidence či inventarizace, vypracování tiskové zprávy), podniková ekonomie, finanční účetnictví 1, 2, cestovní ruch 1,
 • manipulace s dostupnou technikou (kamera, mikrofon, hudební systém, dataprojektor, kopírka, kávovar, fotoaparát, GPS…), informační a rezervační systémy v CR, animace v CR, využití internetu v CR, metodika průvodcovské činnosti,
 • příprava podkladů pro jednání nebo rozhodnutí (příprava konkrétních podkladů pro rozhodnutí rady nebo zastupitelstva obce nebo kraje, příprava podkladů pro vytvoření smlouvy nebo zadání výběrového řízení či veřejné zakázky), právo, veřejné finance, podniková ekonomie, mikroekonomie, cestovní ruch 1, makroekonomie, finanční účetnictví 1, 2,
 • vyřízení stížnosti dle platné legislativy, právo, veřejné finance, management ubytovacích zařízení, management cestovních kanceláří a agentur, podniková ekonomie, aplikovaná sociální psychologie, cestovní ruch 1, evropská ekonomická integrace,
 • činnost průvodce nebo delegáta, (uplatňování znalosti AETRu, příprava odbavení klientů – letenka, vouchery, vypravení autobusu, odbavení na letišti, poskytnutí první pomoci, organizace destinace ve spolupráci s mateřskou CK a partnerem v místě, administrativní činnost v destinaci - organizace transferů, evidence prodeje výletů, reporty o jednotlivých turnusech, řešení stížností klientů, doprovod při fakultativních výletech), metodika průvodcovské činnosti, cestovní ruch 1, 2, management destinace, management ubytovacích zařízení, geografie, kulturní dědictví a cestovní ruch A, B, trvale udržitelný cestovní ruch, psychologie kultury, trvale udržitelný cestovní ruch,
 • prodej nebo nákup produktu nebo služby, (kalkulace produktu a služeb, uplatňování všeobecných a záručních podmínek dané služby nebo produktu, výběr nejvhodnějšího cestovního pojištění pro klienty, kontrola plateb ze strany zákazníků a provizních prodejců, prodej po internetu), podniková ekonomie, marketing A, B, marketing CR, mikroekonomie, makroekonomie, evropská ekonomická integrace, aplikovaná sociální psychologie, cestovní ruch 1, 2, trvale udržitelný cestovní ruch,
 • vedení účetnictví podniku, finanční účetnictví 1, 2, mikroekonomie, makroekonomie, evropská ekonomická integrace, veřejné finance,
 • uplatňování různých způsobů propagace (příprava účasti na veletrhu nebo jiné prezentační akci, pomoc ve stánku v průběhu konání dané akce, vydávání publikací, periodik, tiskovin - výběr a úprava fotografií, dokumentů s ohledem na dodržování autorských práv, příprava textů na reklamní leták, oslovení firem s žádostí o vypracování nabídky, aktualizace webových stránek, vytváření diferencovaných textů odborně zaměřených na různé cílové skupiny, např. děti z MŠ nebo ZŠ, zahraniční nebo domácí návštěvníci), marketing,  marketing CR, podniková ekonomie, mikroekonomie, management, management destinace, management ubytovacích zařízení, aplikovaná sociální psychologie, management cestovních kanceláří a agentur, evropská ekonomická integrace, trvale udržitelný cestovní ruch,
 • prezentace před publikem a vystupování na jevišti (příprava animačních aktivit - organizační, personální, materiální a ekonomické zajištění každé aktivity a jejich realizace, tvorba scénáře animace s vyhodnocením každé realizované akce), aplikovaná sociální psychologie, animace v cestovním ruchu, veřejné vystupování, metodika průvodcovské činnosti,
 • příprava a realizace sportovních aktivit (organizační, personální, materiální a ekonomické zajištění každé aktivity, příprava sportoviště včetně pomůcek, po akci úklid sportoviště a pomůcek) animace v cestovním ruchu, aplikovaná sociální psychologie, sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu, veřejné vystupování,
 • překlady do/z cizích jazyků, vyřizování úředně ověřených překladů, cizí jazyk 1, 2,
 • organizace akcí kongresového cestovního ruchu (konference, semináře, pracovních jednání různé úrovně: seznamy účastníků na akci, tvorba nebo distribuce pozvánek na akci, vytváření časového harmonogramu akce, organizace doprovodného programu – výletů – vč. trasového a časového harmonogramu, objednání prohlídek a exkurzí, jednání s poskytovateli služeb - zajištění ubytování pro účastníky, jednání s poskytovateli služeb - zajištění stravování pro účastníky včetně výběru vhodného menu, způsobu uspořádání stolů, pořadatelské služby během akce), metodika průvodcovské činnosti, marketing, marketing CR, cestovní ruch 1, 2, management destinace, management, management ubytovacích zařízení, kongresová turistika, metodika průvodcovské činnosti,
 • práce na recepci (check -in a check out hostů, zadávání preferencí hostů do systému, zadávání rooming listu do systému a přidělování pokojů hostům, rezervace kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě), metodika průvodcovské činnosti, cestovní ruch 1, 2, aplikovaná sociální psychologie, cizí jazyk 1, 2, informační a rezervační systémy v CR, management ubytovacích zařízení, strategické řízení hotelu,
 • provedení inspekce pokoje (sestavení denního rozvrhu pokojských), management ubytovacích zařízení, strategické řízení hotelu,
 • příprava a realizace gastronomických služeb (samostatná příprava studeného talíře, tvorba jídelních lístků nebo denního menu, zpracování kalkulace jídel a nápojů, tvorba rozpočtu gastronomické akce - raut, recepce, banket, pomoc při přípravě teplých jídel, pomoc při přípravě moučníků, příprava stolu na snídani, oběd, večeři a slavnostní příležitost, správné servírování jídla dle typu jídla, doporučení vhodné denní speciality, doporučení vhodného vína k jídlu, podávání jídla a pití na speciálních akcích, vysvětlení a doporučení krajových gastronomických specialit), management ubytovacích zařízení, gastronomie a stolničení,
 • práce ve směnárně, makroekonomie, podniková ekonomie.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz