Popis místa praxe

Student musí absolvovat praxi v takových subjektech, které mu umožní procvičit si alespoň jednu z oblastí vymezených kapitolou Činnosti k procvičení, a to na přiměřené odborné úrovni – praxí se nemůže nazývat mechanické vykonávání neodborné či pomocné činnosti (sestavování počítačů, prodej počítačů, práce ve skladu apod.). Student musí mít po dobu provádění praxe přidělenou zodpovědnou osobu, jejíž odbornost je nejméně na úrovni Bc. (ve výjimečných případech lze toto nařízení opominout) a která bude zodpovídat za odbornou náplň praxe.

Subjekt (firma) nabízející praxi by měl mimo jiné splňovat následující požadavky:

  • může studenta zapojit do řešení aktuálních a reálných problémů pomocí současných technologií a metod
  • disponuje dostatečným odborným potenciálem, který pomůže studentovi rozšířit znalosti a schopnosti
  • disponuje personální kapacitou pro zajištění odborného vedení a kontroly studenta
  • umožní studentovi zapojit se do procesů probíhajících v organizaci (pravidelné schůzky apod.)
  • umožní studentovi zapojit se do týmové činnosti a systému kontroly práce
  • může studentovi nabídnout téma jeho bakalářské práce

Subjekt (firma) nabízející praxi by měl v nabídce praxe specifikovat zejména:

  • přesnou pracovní pozici, včetně například programovacího jazyka, ve kterém bude student na praxi pracovat (příklad: programátor - PHP, Javascript, vývoj) – viz též kapitola Popis průběhu praxe
  • co se student naučí (příklad: programovat, plnit efektivně požadavky zákazníků)
  • zda je studentovi nabízeno nějaké finanční ohodnocení
  • zda bude studentovi poskytnuta strava, popř. ubytování

Aktuální seznam míst pro absolvování odborné praxe je dispozici na webových stránkách portálu praxe.vspj.cz.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401