Profil absolventa

Charakteristika studijního oboru Počítačové systémy (PS)

V platné akreditaci studijního oboru Počítačové systémy jsou definovány následující charakteristiky studijního oboru:

Profil absolventa oboru a cíle studia

Studiem získá absolvent schopnosti a dovednosti potřebné k těmto činnostem:

 • vytváření vlastních uživatelských programů pro potřeby zákazníků,
 • vytváření aplikačních programů v existujících databázových prostředích,
 • tvorbě www stránek a aplikací,
 • vytváření řídících programů pomocí jednočipových mikropočítačů a programovatelných automatů,
 • zajišťování a udržování informačních systémů,
 • zajišťování a udržování počítačových sítí,
 • zpracování grafických a multimediálních informací,
 • obchodní činnosti v oblasti HW a SW,
 • řízení odborně zaměřené firmy.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

Výše uvedené dovednosti umožní absolventu pracovat v profesích:

 • aplikační programátor,
 • projektant počítačových řídicích systémů,
 • projektant systémů řízení strojů a procesů programovatelnými automaty,
 • programování robotů a manipulátorů,
 • správce počítačové sítě,
 • systémový integrátor počítačové řídicí techniky.                                                                                    

 

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

 • firmy zabývající se prodejem a instalacemi hardwarových i softwarových produktů,
 • firmy s automatizovanou výrobou založenou na řídicích mikropočítačích, propojených počítačovými sítěmi,
 • firmy zabývající se návrhem a realizací elektronických obvodů,
 • firmy zabývající se navrhování systémů s mikrokontroléry,
 • firmy zabývající se projektováním počítačových řídicích systémů,
 • firmy zabývající se tvorbou a údržbou aplikačního programového vybavení.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401