3. Činnosti k procvičení

  • Poradenství pro těhotné ženy,
  • dohled a poskytnutí péče v průběhu těhotenství,
  • osobní vedení porodu,
  • účast na alespoň jednom porodu v poloze koncem pánevním,
  • nástřih hráze a  kontrola poranění porodních cest,
  • dohled a péče u žen s  rizikovým těhotenstvím,
  • poporodní dohled a péči včetně vyšetření u rodiček a zdravých novorozenců,
  • dohled a péče o rodičky a novorozence vyžadující zvláštní péči včetně péče o nedonošené a přenošené novorozence, novorozence s nízkou porodní hmotností a patologické novorozence,
  • péče o ženy s patologickými nálezy v oblasti gynekologie a porodnictví.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401