7. Hodnocení praxe

Účast na Odborné praxi individuální je požadovaná na 100 %. Pokud studentka nesplní požadovaný počet hodin ve vymezeném bloku praxe, nahrazuje praxi v plné výši. Předmět je ukončen v 1. a 2. ročníku obou semestrů zápočtem.

Podmínky udělení zápočtu

Studentka předkládá k získání zápočtu:

 • přehled splněných výkonů (viz. záznam odborné praxe),
 • potvrzení o splnění počtu hodin praxe včetně hodnocení z jednotlivých pracovišť, hodnocení sestrou.

Kritéria pro komplexní hodnocení studenta na odborných praxí

 • Schopnost integrace teoretických vědomostí a dovedností do realizace ošetřovatelského procesu,
 • správnost a pečlivost prováděných výkonů dle standardů zdravotnického zařízení,
 • zručnost, rychlost, kvalita,
 • postoj k pacientovi, schopnost empatie,
 • ochota, taktnost jednání,
 • vystupování, osobní úprava (dle vyhlášky č. 195/2005 Sb.),
 • dochvilnost,
 • organizace práce, úroveň spolupráce v ošetřovatelském týmu,
 • iniciativa, vlastní aktivita,
 • dodržování zásad BOZP,
 • vedení Záznamu odborné praxe,
 • úroveň zpracování ošetřovatelské dokumentace.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz