4. Popis místa praxe

Místem odborných praxí jsou zdravotnická zařízení ambulantních, lůžkových a domácích zdravotních služeb, prenatální poradny, gynekologické ambulance, lůžková zařízení s péčí v oblasti gynekologie a porodnictví - standardní ošetřovací jednotky, jednotky intenzívní péče, porodní sály, operační sály, zařízení pro terénní péči porodní asistentky, novorozenecká oddělení.

Zdravotnická pracoviště pro výuku odborné praxe splňují legislativní požadavky a jsou schváleny garantem odborné praxe před zahájením praxe v Portálu praxe.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz