4. Popis místa praxe

Místem individuálních praxí jsou akreditovaná zařízení ambulantních, lůžkových a domácích zdravotních služeb, prenatální poradny, gynekologické ambulance, lůžková zařízení s péčí v oblasti gynekologie a porodnictví - standardní ošetřovací jednotky, jednotky intenzívní péče, porodní sály, operační sály, zařízení pro terénní péči porodní asistentky, novorozenecká oddělení.

Odborná praxe individuální je realizována na pracovištích, které si student sám volí. Místa praxí vždy musí být schválené garantem praxí. Trvalá spolupráce je s následujícími zařízeními:

  • Nemocnice Jihlava, Vrchlického 57, telefon 567 157 111 (ústředna),
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, telefon 569 472 111 (ústředna),
  • Nemocnice Nové Město na Moravě,  Žďárská 510, telefon  566 801 111 (ústředna),
  • Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, telefon 565 355 111 (ústředna),
  • Nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 133/2, telefon 568 809 111 (ústředna).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz