Profil absolventa

 • Schopnost podávat spolehlivé informace a rady týkající se plánování rodičovství,
 • určit diagnózu těhotenství a monitorovat fyziologické těhotenství, provádět vyšetření nezbytná k monitorování vývoje fyziologického těhotenství,
 • předepisovat nebo doporučovat vyšetření nezbytná k pokud možno nejvčasnější diagnostice rizikových těhotenství,
 • zajistit program přípravy k rodičovství a kompletní přípravu k porodu včetně poradenství o hygieně a výživě,
 • pečovat o nastávající matky a asistovat jim při porodu a za pomoci vhodných klinických a technických prostředků monitorovat stav plodu v děloze,
 • vést spontánní porody včetně epiziotomie v nezbytných případech a v naléhavých případech vést i porod koncem pánevním,
 • rozpoznávat varovné známky abnormality u matky nebo dítěte, vyžadující oznámení lékaři a podle potřeby lékaři asistovat, v nepřítomnosti lékaře přijmout nezbytná urgentní opatření jako je zejména manuální vyjmutí placenty a podle svých možností manuální vyšetření dělohy,
 • vyšetřovat novorozence a poskytovat mu odpovídající péči, provádět podle potřeby veškeré nezbytné kroky včetně okamžité resuscitace,
 • starat se o pokrok matky v postnatálním období a monitorovat ho, poskytovat matce veškeré nezbytné informace k péči o novorozence tak, aby bylo zajištěno jeho optimální prospívání,
 • zajišťovat léčebné postupy předepsané lékařem,
 • vést všechny nezbytné záznamy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz