5. Popis průběhu a kontroly praxe

Individuální odborné praxe oboru Porodní asistentka probíhají v letních měsících po 2. a 4. semestru.

Rozvržení praxe

2. semestr – 200 hodin

 • Gynekologicko-porodnické oddělení,
 • novorozenecké oddělení,
 • prenatální poradny.

4. semestr - 200 hodin

 • Gynekologicko-porodnické oddělení,
 • novorozenecké oddělení,
 • prenatální poradny.

Základní pravidla a organizace praxe

 • Termíny bloků praxí oboru Porodní asistentka jsou vypsány v harmonogramu VŠPJ pro každý akademický rok,
 • pro praxi mimo jihlavskou nemocnici je nutná smlouva, kterou potvrzuje referentka praxí, paní Eva Válková (valkovae@vspj.cz) na základě dodaných podkladů pro smlouvu studentkou, smlouvu naleznete v informačním systému VŠPJ,
 • vyřízení smlouvy pro Odbornou praxi individuální je studentka povinna zajistit do konce dubna, aby mohl proběhnout proces schválení garantem praxe,
 • žádost na praxi si studentka vyplní po domluvě s vrchní sestrou na oddělení nemocnice, vyplněnou zanese s vytištěnou smlouvou referentce praxí,
 • případný drobný úraz studentka nahlásí na oddělení vrchní sestře a na VŠPJ. Další postup je uveden v Deníku odborné praxe,
 • před zahájení bloku individuální praxe je studentka povinna účastnit se školení BOZP a PO v daném zdravotnickém zařízení (pokud již nebylo provedeno v průběhu letního semestru).

Pravidla pro rozpis služeb

 • Odborná praxe probíhá v souladu s BOZP a Zákoníkem práce.
 • Týdenní pracovní doba je 40 hodin (60 minutových).
 • Typy služeb:
  • R/8 – ranní 6,00 – 14,00 hodin
  • O/8 – odpolední 12,00 – 20,00 hodin
  • D/12 – denní 6,00 – 18,00 hodin
  • N/12 – noční 18,00 – 6,00 hodin
 • Dle provozu pracoviště, může být začátek a konec služeb po dohodě s vrchní sestrou oddělení upraven např. 7,00 – 15,00, 14,00 – 22,00 ...

Záznam Odborné praxe (Deník porodní asistentky, LOGBOOK)

 • Dokument obdrží studentka v tištěné podobě před začátkem praxe u sekretářky katedry,
 • záznam obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky, informace o BOZP a PO,
 • součástí jsou intervence, kterých má studentka dosáhnout v rámci studijního plánu na všech pracovištích,
 • podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušky z odborné praxe je také správné a úplné vedení záznamu výkonů a jiných odborných aktivit porodní asistentky
 • záznam docházky musí být proveden po každé proběhlé praxi (každý den), studentka si nechá potvrdit docházku porodní asistentkou či sestrou. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz