6. Výstupy praxe

Deník praxe

Student provede jedenkrát týdně zápis do elektronického formuláře, který bude součástí IS, v němž uvede, které činnosti v průběhu týdne vykonával.

Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech praxe (sebereflexe)

Krátká a výstižná zpráva (rozsah 1–2 stránky formátu A4), ve které student:

  • stručně popíše činnosti, které na praxi převážně vykonával,
  • stručně popíše výstupy praxe,
  • zhodnotí přínos praxe pro jeho studium,
  • zhodnotí přínos praxe pro jeho bakalářskou práci,
  • popíše klady praxe, tedy to, co mu praxe přinesla,
  • popíše nedostatky, se kterými se v průběhu praxe setkal.

Hodnocení praxe studentem

Student vyplní dotazník, který bude mít dvě části:

  • jednotné otázky pro studenty všech kateder – tyto otázky připravilo vedení VŠPJ a slouží k porovnávání průběhu praxe na jednotlivých oborech,
  • seznam činností k procvičení – obsah je odlišný pro jednotlivé obory, způsob hodnocení však je pro všechny obory jednotný. Student u každé činnosti k procvičení uvede, jak moc tuto činnost v rámci praxe využíval a také zhodnotí úroveň připravenosti pro tuto činnost.

Hodnocení studenta organizací

Hodnocení studenta organizací koresponduje s druhou částí dotazníku vyplňovaného studenty. Tedy hodnocení činností k procvičení studenty a uvádějícími pracovníky organizace jsou srovnatelná a je možné vyhodnocovat rozdíly v hodnocení.

Hodnocení studenta (studentky) sestrou

Seminární práce

Zpracovává se pouze v případě, že informace získané na praxi student využije pro svou bakalářskou práci nebo pro jiný výstup, který student aktivně použije při dalším studiu. Seminární práce by měla mít rozsah 5 až 10 stránek formátu A4 a bude ji hodnotit vedoucí bakalářské práce či jiný akademický pracovník v navazující výuce a poskytne tím studentovi zpětnou vazbu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz