7. Hodnocení praxe

Podmínky udělení zápočtu

 • Potvrzení o splnění počtu hodin praxe včetně hodnocení z jednotlivých pracovišť (viz Záznam odborné praxe),
 • hodnocení sestrou,
 • na konci ročníku – sebereflexi,
 • zprávu studenta/ky o průběhu praxe (vlastní zhodnocení splněných cílů),
 • seminární práce:
 1. 2.semestr -  seminární práce – ošetřovatelská dokumentace s plánem ošetřovatelské péče u klienta na základním oddělení
 2. 4.semestr - seminární práce – ošetřovatelská dokumentace dle Gordonové s plánem ošetřovatelské péče u dítěte klienta na dětském oddělení

Kritéria pro komplexní hodnocení studenta na Odborné praxi

 • Schopnost integrace teoretických vědomostí a dovedností do realizace ošetřovatelského procesu,
 • správnost a pečlivost prováděných výkonů dle standardů zdravotnického zařízení,
 • zručnost, rychlost, kvalita,
 • postoj k pacientovi, schopnost empatie,
 • ochota, taktnost jednání,
 • vystupování, osobní úprava (dle vyhlášky č. 195/2005 Sb.),
 • dochvilnost,
 • organizace práce, úroveň spolupráce v ošetřovatelském týmu,
 • iniciativa, vlastní aktivita,
 • dodržování zásad BOZP,
 • vedení Záznamu odborné praxe,
 • úroveň zpracování ošetřovatelské dokumentace.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz