7. Hodnocení praxe

Kritéria pro komplexní hodnocení studenta na odborných praxí:

  • schopnost integrace teoretických vědomostí a dovedností do realizace ošetřovatelského procesu,
  • správnost a pečlivost prováděných výkonů dle standardů zdravotnického zařízení,
  • dodržování zásad BOZP a PO,
  • zručnost, rychlost, kvalita prováděné ošetřovatelské péče,
  • postoj k pacientovi, schopnost empatie, taktnost jednání s pacientem, úroveň komunikace, ochota,
  • vystupování, osobní úprava, péče bez anonymity (jmenovka),
  • dochvilnost při nástupu na praxi,
  • iniciativa, vlastní aktivita, organizace práce, úroveň spolupráce v ošetřovatelském týmu,
  • vedení Logbooku

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401