4. Popis místa praxe

Odborná praxe individuální oboru Všeobecná sestra je rozvržena do dvou bloků po 2. a 4. semestru studia. Studenti/ky vykonávají Odbornou praxi individuální v jihlavské nemocnici, v nemocnicích Kraje Vysočina a v ostatních zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.

Odborná praxe individuální je realizována na pracovištích, které si student sám. Praxi po 4.semestru si student volí i s ohledem na vybrané téma BP.

Doporučená místa praxí jsou (viz tabulka na webových stránkách Katedry zdravotnických studií - https://kzs.vspj.cz/o-katedre).

Rozvržení praxe – Odborná praxe individuální

2. semestr: Odborná  praxe  individuální, 200 hod, 4 týdny, vybraná oddělení

4. semestr: Odborná  praxe  individuální, 200 hod, 4 týdny, vybraná oddělení

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz