Profil absolventa

Uspokojování potřeb vzniklých v souvislosti s onemocněním

Sestra bez odborného dohledu a bez indikace, v rozsahu své odborné způsobilosti:

 • identifikuje potřeby pacientů/klientů v oblasti  tělesné, psychické, společensko-kulturní a duchovní změněné nebo vzniklé v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím,
 • určuje vhodná opatření a sestavuje plán vhodných ošetřovatelských intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti,
 • vykonává ošetřovatelské intervence a další opatření nebo jejich vykonání zajišťuje prostřednictvím jiného člena týmu, případně jejich zajištění iniciuje,
 • vyhodnocuje výsledky a účinnost provedených opatření a modifikuje další ošetřovatelský plán.

Podpora zdraví a prevence vzniku onemocnění

Sestra sleduje jednotlivce, rodiny a komunity, o které pečuje z celkového hlediska, bere v úvahu prostředí, ve kterém žijí a jejich způsob života.

 • Zjišťuje všechny dostupné zdroje (lidské i materiální), které jsou nutné pro zvládnutí rizik a péče a využívá je,
 • určuje opatření, která podporují zdraví nebo prevenci onemocnění a která mohou realizovat samotní jednotlivci, rodiny a skupiny  nebo s pomocí  jiných osob,
 • vysvětluje jednotlivcům, rodinám a skupinám, jak mohou sami své prostředí a životní styl ovlivnit, nebo jim doporučí jak je změnit,
 • motivuje jednotlivce, rodiny a skupiny k tomu, aby změnili v případě potřeby svůj životní styl,
 • podílí se na vyhodnocování výsledků provedených opatření nebo sama  toto vyhodnocení provádí.

Poskytování informací a zdravotní výchova

 • Zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohla dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit,
 • organizuje a účastní se kampaní na podporu zdraví a prevence a hodnotí výsledky těchto programů,
 • podílí se na vzdělávání ošetřovatelského personálu a jiných pracovníků ve zdravotnictví,
 • podílí se na kvalifikačním a postkvalifikačním vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz