6. Výstupy praxe

Výstup odborné praxe tvoří Logbook (záznam odborné praxe).

Logbook slouží především k záznamu odborné praxe na jednotlivých pracovištích i k hodnocení studenta na těchto praxích.

  • Logbook obsahuje obecné informace o praxi, informace o průběhu praktické výuky, studijní cíle, záznamy o BOZP a PO (při zahájení akademického roku i na jednotlivých pracovištích).
  • Slouží k záznamu jednotlivých ošetřovatelských výkonů (viz. činnosti k procvičení).
  • Lokbook je předkládán při závěrečném hodnocení v jednotlivých semestrech, při závěrečné praktické zkoušce a státní závěrečné zkoušce.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401