Průvodce praxí

Činnosti k procvičení

Tato část brožury uvádí souhrn praktických dovedností, které by student před praxí měl alespoň v základu zvládat, a které je vhodné během praxe procvičovat. Je pochopitelné, že není možné během praxe procvičit všechny uvedené oblasti; aby však odborná praxe měla v rámci studijního oboru smysl, je nezbytné, aby student procvičoval alespoň některé z těchto oblastí. Uvedený seznam činností k procvičení je doporučený, avšak na praxi je možné procvičovat též zde neuvedené činnosti, pokud souvisejí s profilem absolventa a jsou dostatečně odborné (takovéto případy budou posuzovány při nahlašování praxe garantem praxí). 

Poznatky, které by student měl na praxi procvičovat

Elementární základy

 • používání běžných měřicích přístrojů, aplikace měřicích metod
 • tvorba dokumentace: strukturovaně a věcně připravit dokumentaci k aktuálnímu tématu (uživatelská i odborná dokumentace)

Programování, algoritmy, datové struktury

 • schopnost algoritmizace zadané úlohy a následného převedení do programovacího jazyka C/C++
 • programovací techniky, implementace základních datových struktur
 • použití ovládacích prvků Win32, dialogů, časovače, schránky a registry
 • vytváření dynamických knihoven
 • vytváření vícevláknových aplikací

Elektronické obvody a jejich součástky

 • analýza a syntéza kombinačních a sekvenčních logických obvodů
 • programování programovatelných součástek
 • návrh základních elektronických obvodů (usměrňovač, zesilovač, oscilátor, stabilizátor), kontrolní analýza těchto obvodů

Mikroprocesorové systémy

 • programování mikroprocesorů na úrovni jazyka C
 • realizace základních úloh z mikroprocesorové techniky (sledování vstupů, řízení výstupů, zobrazovací prvky, časování, generování signálů, měření fyzikálních veličin, použití mikroprocesorových sběrnic)

Spojité a diskrétní systémy, regulované soustavy a regulátory

 • návrh regulátorů PID, kritéria kvality regulace
 • syntéza diskrétních systémů řízení

Programovatelné logické obvody

 • programování PLC typu WAGO a SIEMENS

Počítačové sítě

 • návrh, správa, konfigurace
 • identifikace a řešení problémů

Databáze

 • datová analýza, návrh databázového schématu, transformace databázového schématu do tabulek
 • jazyk SQL, procedurální rozšíření jazyka SQL, triggery, uložené funkce, pohledy
 • správa databází, tabulek, pohledů, správa uživatelů a uživatelských oprávnění

Kromě výše uvedených oblastí je nanejvýš vhodné procvičovat též jazykové schopnosti (zejména odbornou angličtinu).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...