Průvodce praxí

Hodnocení praxe

Zápočet za předmět Odborná praxe bude udělen garantem praxe na základě splnění následujících podmínek:

  • student pravidelně vyplňoval v portálu praxe.vspj.cz deník praxe nejméně jedenkrát za každý týden
  • student odevzdal referentovi praxe závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech praxe
  • student vyplnil strukturovaný dotazník charakterizující jeho praxi v portálu praxe.vspj.cz
  • student odevzdal referentovi praxí Potvrzení o absolvování odborné praxe a její vyhodnocení 
  • průběh a/nebo výstupy praxe byly schváleny garantem praxí
  • student odevzdal prezentaci pro obhajobu do portálu praxí
  • student úspěšné obhájil praxi před publikem složeným ze členů KTS a ostatních studentů
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...