Průvodce praxí
Publikováno: 2. 5. 2014 03:17
Autor: Mgr. Antonín Přibyl

Profil absolventa

Charakteristika studijního oboru Počítačové systémy (PS)

V platné akreditaci studijního oboru Počítačové systémy jsou definovány následující charakteristiky studijního oboru:

Profil absolventa oboru a cíle studia

Studiem získá absolvent schopnosti a dovednosti potřebné k těmto činnostem:

  • vytváření vlastních uživatelských programů pro potřeby zákazníků,
  • vytváření aplikačních programů v existujících databázových prostředích,
  • tvorbě www stránek a aplikací,
  • vytváření řídících programů pomocí jednočipových mikropočítačů a programovatelných automatů,
  • zajišťování a udržování informačních systémů,
  • zajišťování a udržování počítačových sítí,
  • zpracování grafických a multimediálních informací,
  • obchodní činnosti v oblasti HW a SW,
  • řízení odborně zaměřené firmy.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

Výše uvedené dovednosti umožní absolventu pracovat v profesích:

  • aplikační programátor,
  • projektant počítačových řídicích systémů,
  • projektant systémů řízení strojů a procesů programovatelnými automaty,
  • programování robotů a manipulátorů,
  • správce počítačové sítě,
  • systémový integrátor počítačové řídicí techniky.                                                                                    

 

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

  • firmy zabývající se prodejem a instalacemi hardwarových i softwarových produktů,
  • firmy s automatizovanou výrobou založenou na řídicích mikropočítačích, propojených počítačovými sítěmi,
  • firmy zabývající se návrhem a realizací elektronických obvodů,
  • firmy zabývající se navrhování systémů s mikrokontroléry,
  • firmy zabývající se projektováním počítačových řídicích systémů,
  • firmy zabývající se tvorbou a údržbou aplikačního programového vybavení.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...